Som komplement till den större fritidsbåten är gummibåten är ett praktiskt val, men det finns många sorters gummibåtar som passar bra i olika situationer. En allt vanligare variant är ribbåten, som är en hybrid mellan gummibåt och en vanlig båt. Den har pontoner och ett fast skrov i plast eller aluminium. Generellt sett är en ribbåt större och mer sjövärdig, men har heller inte samma fördelar som en konventionell gummibåt.

Fördelar med en gummibåt

Det bästa med en gummibåt är att den är upplåsbar och väldigt lätt jämfört med en plast- eller aluminiumbåt. En mindre modell kan enkelt blåsas upp eller tömmas på luft efter behov och istället för att lasta den på trailer är det bara att stoppa in den i bilen och köra.

Sjöegenskaperna är mindre viktiga när gummibåten bara fungerar som släpjolle till den större båten, men material och kvalitet har desto större betydelse. Det skiljer en hel del mellan lågprismodeller och lite mer avancerade gummibåtar.

Gummibåt Suzumar med Suzuki

Materialet avgör pris och kvalitet

De allra flesta enklare gummibåtar är inte gjorda av gummi utan pvc. Det är ett billigt material, men relativt känsligt för slitage och UV-strålning. Hypalon (syntetiskt gummi) i kombination med neopren är betydligt mer slitstarkt men priset är också betydligt högre. Att enklare gummibåtar är görs i Hypalon är därför ovanligt.

Oavsett pontonernas material är det viktigt att de har flera separata kammare. Det betyder att luften kan gå ur en eller till och med flera kammare utan att båten tappar flytförmågan.

Durkens material har också stor betydelse av både praktiska och säkerhetsmässiga skäl. De enklaste gummibåtarna har platt botten och en durk som består av lattor som skjuts in under pontonerna. En sådan båt väger lite och är enkel att lasta, men på sjön är egenskaperna mindre behagliga.

Andra båtar har en durk i plywood eller aluminium, som visserligen krånglar till det när du ska stuva in båten i bilen, men samtidigt gör durken mer robust. Om gummibåten ska vara mer stabil och fungera bra som släpjolle är det också viktigt att den har v-botten.

Akterspegeln är oftast gjord i plywood, som ofta har ett hölje av glasfiberarmerad plast. Det senare är att föredra eftersom det är mindre mottagligt för fuktskador. I övrigt har inte akterspegelns material så stor betydelse för båtens egenskaper, förutsatt att man håller sig inom de specificerade storlekarna för motorn som hängs på.

Är ribbåten en bättre investering?

Ovanför ytan ser en ribbåt ut precis som en gummibåt, men i själva verket är den en helt annan båttyp. Även om det finns en del små ribbåtar är de generellt större och som regel betydligt dyrare. Den största fördelen med en ribbåt är att båttypen är mycket stabil och sjövärdig. Samtidigt har den inte gummibåtens fördelar i fråga om vikt och enkla transporter. Du kan möjligen tömma pontonerna på luft, men skrovet är fortfarande gjort av hårdplast eller aluminium.

Ribbåten kan ändå vara ett bra val, men ska snarare ses som ett alternativ till den konventionella motorbåten än till gummibåten. Prismässigt är skillnaden stor – en ribbåt kostar ofta dubbelt så mycket som en gummibåt i ungefär samma storleksklass.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris