När båtsäsongen är slut är det dags att ta upp båten för att kunna förvara den säkert under höst och vinter. Det är viktigt att du planerar och förbereder för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Vi har därför samlat bra råd och tips så att du kan ta upp din båt på bästa sätt.

Förberedelser inför upptagningen

Planera upptagningen av båten i god tid. Och det kan behövas flera tillfällen för att hinna med det som behövs. 

Viktigt är att innan upptagningen ta bort all lös utrustning för förvaring och att kontrollera pallningsmaterialet.

Om du ska ta upp båten med kran glöm då inte att boka kranlyftet i god tid. När de första frostnätterna sätter in blir det oftast lång kö vid upptagningsplatserna.

En annan viktig förberedelse är att tömma båten på slagvatten och utrustning som kan ändra tyngdpunkten när man lyfter, skapa farlig obalans och leda till att båten glider ur lyftslingen.

Passa på att i samband med upptagningen att göra rent båten både invändigt och utvändigt. Spola rent från alger. Det är också ett bra tillfälle att ordentligt kolla igenom båten så att det inte finns skador på båten eller se om något är trasigt. Ta gärna bort textilier och se till att förvara på ett torrt ställe. Dubbelkolla gärna fack och skåp så att du inte har glömt något som kan locka till sig ohyra eller mögla under vintern.

Följ gärna vår praktiska checklista för båtupptagning för att inte missa något.

Tips vid lyft med kran eller slipvagn

När båten tas upp, vare sig detta sker genom kranlyft eller slipvagn, är det viktigt att ta hänsyn till båtens totala vikt, var motorns tyngd ligger och skrovets totala viktfördelning, liksom bottenprofilens utseende. Dessutom måste hänsyn tas till placeringen av givare till logg och ekolod samt propellerns och rodrets placering. En bra förberedelse är att markera dessa känsliga ställen med en tejp på skrovsidan.

Förvaring av motorbåt

När din båt väl är på land är det viktigt att du förvarar både båt och båtmotor rätt. Båten ska förvaras säkert både från skador och inbrott och motorn ska vinterbehandlas, konserveras och motorservas. Här har vi samlat tips och råd för hur du vinterförvarar båten och båtmotorn

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris