Förberedelser inför upptagningen

Förbered upptagningen i god tid genom att ta i land all lös utrustning för förvaring och att kontrollera pallningsmaterialet.

Om du ska ta upp båten med kran glöm då inte att boka kranlyftet i god tid. När de första frostnätterna sätter in blir det oftast lång kö vid upptagningsplatserna.

Tips vid lyft med kran eller slipvagn

När båten tas upp, vare sig detta sker genom kranlyft eller slipvagn, är det viktigt att ta hänsyn till båtens totala vikt, var motorns tyngd ligger och skrovets totala viktfördelning, liksom bottenprofilens utseende. Dessutom måste hänsyn tas till placeringen av givare till logg och ekolod samt propellerns och rodrets placering. En bra förberedelse är att markera dessa känsliga ställen med en tejp på båtsidan.

Töm båten på slagvatten och utrustning

En annan viktig förberedelse är att tömma båten på slagvatten och utrustning som kan förskjutas. Annars kan förskjutningen ändra tyngdpunkten när man lyfter, skapa farlig obalans och leda till att båten glider ur lyftet.

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här