25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

Upptagning av båt

Tips och råd inför upptagningen av båten inför vintern!

Integritetspolicy

Hösten är här och det är dags att förbereda för att ta upp båten. Att förvara båten på land ger, om man gör det på ett riktigt sätt, skydd mot skador som is och hårda vindar kan orsaka under höst och vinter, båten kräver mycket litet tillsyn och stöldriskerna minskar.

En del båtägare väljer att låta båtarna ligga kvar i vattnet över vintern. Med våra allt mildare vintrar kan det fungera bra, men det kräver också noggranna förberedelser. Och skador som orsakas av is, snö, frost, vatten, mögel eller djur ersätts inte av försäkringen.

Förberedelser inför upptagningen

Förbered upptagningen i god tid genom att ta i land all lös utrustning för förvaring och att kontrollera pallningsmaterialet.

Om du ska ta upp båten med kran glöm då inte att boka kranlyftet i god tid. När de första frostnätterna sätter in blir det oftast lång kö vid upptagningsplatserna.

Tips vid lyft med kran eller slipvagn

När båten tas upp, vare sig detta sker genom kranlyft eller slipvagn, är det viktigt att ta hänsyn till båtens totala vikt, var motorns tyngd ligger och skrovets totala viktfördelning, liksom bottenprofilens utseende. Dessutom måste hänsyn tas till placeringen av givare till logg och ekolod samt propellerns och rodrets placering. En bra förberedelse är att markera dessa känsliga ställen med en tejp på båtsidan.

Töm båten på slagvatten och utrustning

En annan viktig förberedelse är att tömma båten på slagvatten och utrustning som kan förskjutas. Annars kan förskjutningen ändra tyngdpunkten när man lyfter, skapa farlig obalans och leda till att båten glider ur lyftet.