Vissa har dem i ryggmärgen. Andra är högst osäkra och enligt Jonas Ekblad, olycksutredare på Transportstyrelsen, så finns det även yrkesskeppare som inte är hundra procent säkra på alla väjningsregler.

Väjningsreglerna till sjöss är styrda av de internationella sjövägsreglerna, till det kommer kappseglingsregler som gäller vid kappsegling för segelbåtar. Enkelt utryckt kan man säga att nedanstående gäller:

Motorbåtar på kollissionskurs

 • Båda ska ändra kurs åt styrbord
 • Högerregeln (styrbordsregeln) gäller vid risk för kollision vid skärande kurser
 • Upphinnande båt väjer alltid för upphunnen båt

Motorbåtar ska hålla undan för

 • Ej manöverfärdigt flytetyg
 • Segelbåtar, roddbåtar, kajaker och båtar sysselsatta med fiske
 • Det är etikett men inte lag på att väja för yrkessjöfarten (brödseglare)

Segelbåtar på kollisionskurs

 • Den som har vinden in från babord väja för den som har vinden in från styrbord
 • Om vinden kommer in från samma sida ska båten i lovart väja för den som är i lä
 • Upphinnande båt väjer för upphunnen båt

Seglare ska hålla undan för

 • Ej manöverfärdigt flytetyg
 • Roddbåtar, kajaker och båtar sysselsatt med fiske
 • I trånga farleder måste seglare se till att inte hindra större fartyg
 • Det är etikett men inte lag på att väja för yrkessjöfarten (brödseglare)

Upphinnande båt

Upphinnande båt väjer för upphunnen båt.

Brukbar båt

Brukbar båt väjer för båt som är obrukbar (segelbåt väljer för motorbåt med trasig motor etc.). 

Ansvar

Du kan alltid anses ansvarig om båten kolliderar, det innebär att vid en vållandebedömning av en kollision får du ta en del av ansvaret, även om du är seglare och hade styrbordshalsar.
Du är skyldig att ha uppsikt och undvika kollision så långt det går!

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris