Förenar motorseglaren det bästa av två världar? Många motorseglarentusiaster skulle säkert svara ja på den frågan. Det finns många exempel på lyckade motorseglare, men man måste vara beredd att kompromissa med antingen segelbåtens eller motorbåtens starkaste sidor – och i viss mån med bådadera.

Det finns flera olika typer av motorseglare och den tydligaste skillnaden mellan olika modeller är om det är segelbåten eller motorbåten som stått i centrum för designen. Vissa motorseglare ser ut som en konventionell motorbåt med mast, medan andra har lagt större fokus på seglingsegenskaperna.

Vanligtvis försöker man ändå så långt det är möjligt kombinera motorbåtens bekvämlighet med möjligheten att hissa seglen när andan faller på.

För- och nackdelar med motorseglare

Det finns några stora för- och nackdelar med motorseglare som är viktiga att tänka på innan man slår till. Samtidigt som den till viss del har både har motor- och segelbåtens fördelar har den även båda båttypernas nackdelar. Vi kan börja med de lite tråkigare aspekterna:

Som vanligt vad gäller segelbåtar krävs en väl tilltagen köl för att undvika kantring. Många motorseglare har visserligen mindre, något underdimensionerade riggar, men de är med få undantag mer djupgående än en motorbåt i samma storleksklass. Det betyder att du går miste om motorbåtens framkomlighet, så det gäller att undvika grunda vikar och vara mer försiktig än med en vanlig motorbåt.

Man ska heller inte ha några större förväntningar på hur motorseglaren presterar, vare sig när den går för motor eller för segel. Med få undantag sätter båttypen tydliga gränser för vad som kan åstadkommas med respektive drivkraft. Vissa tvåmastade motorseglare kan vara förhållandevis effektiva för segel, men några kappseglare är de aldrig.

Naturligtvis finns det också betydande fördelar med motorseglare. Framförallt är de bekväma, ofta stora båtar som passar utmärkt för långfärder. Eftersom seglingsegenskaperna fått stå tillbaka är många motorseglare högt byggda och precis lika rymliga som en motorbåt i motsvarande storlek.

En av de allra viktigaste egenskaperna är förstås friheten att ta sig fram på det sätt som du känner för, eller som passar bäst för stunden. När seglarna svär över regn och rusk kan du själv sitta bekvämt i rumstemperatur och gå för motor. När väder och vind är mer tillåtande kan du istället njuta av att ta dig fram både bullerfritt och kostnadsfritt. Eftersom du har två sätt att ta dig fram behöver du heller inte bekymra dig nämnvärt för motorhaverier.

Exempel på motorseglare

Ett par klassiska svenska motorseglare är Winga 78 och Winga 87 inklusive efterträdarna Princess och Queen. De tillverkades fram till 90-talet och det finns fortfarande många som är mycket välvårdade på begagnatmarknaden. Winga-motorseglarna är många svenska båtentusiasters sinnebild av båttypen eftersom de varit och är populära som långfärds- och familjebåtar under lång tid.

Finska Nauticat kan utan vidare kallas världsledare i klassen och är dessutom fortfarande en i högsta grad aktiv tillverkare. Nauticats motorseglare är överlag stora och påkostade båtar med alla bekvämligheter och ovanligt goda seglingsegenskaper.

Naturligtvis finns det fler tillverkare än så och det är inte heller alls ovanligt med hemmabyggen i trä, plast eller stål. På det stora hela är motorseglaren en ovanligt varierad och intressant båttyp som kan passa flera olika målgrupper.

Båtförsäkring för varje äventyr

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på båten.

Se ditt bästa pris