Varför varierar försäkringspremien över året?

Båten används främst under våren och sommaren, vilket ger en förhöjd risk för skador under denna period. Det medför att vi också tar ut försäkringspremie baserat på detta. För dig som kund innebär det en varierande försäkringspremie där du betalar en högre premie under våren och sommaren, och en lägre premie under vintern.

Detta påverkar dig om betalar din försäkring per halvår, kvartal eller månad.

Du kan läsa mer om detta under Betalning.