• Ledning

  Niclas Öst
  Affärsområdeschef
  Mobil: 0706-18 30 85

  Andreas Johansson
  Kundtjänstchef
  Dir nr: 031-723 95 05 

  Anders Ritzler
  Chef Affärsutveckling
  Dir nr: 08-684 128 04
  Mobil: 0707-81 65 89

  Örjan Backlund
  Skadechef
  Mobil: 0706-18 92 90