• Ledning

  Niclas Öst
  Affärsområdeschef
  Mobil: 0762 09 83 96 

  Andreas Johansson
  Kundtjänstchef
  Dir nr: 031 723 95 05 

  Anders Ritzler
  Chef Affärsutveckling
  Dir nr: 08-684 128 04
  Mobil: 0707 81 65 89

  Örjan Backlund
  Skadechef
  Mobil: 0706 18 92 90