• Ledning

  Mats Johansson
  Affärsområdeschef
  Dir nr: 08 684 120 36
  Mobil: 0736 00 20 34 

  Andreas Johansson
  Kundtjänstchef
  Dir nr: 031 723 95 05 

  Anders Ritzler
  Chef Affärsutveckling
  Dir nr: 08-684 128 04
  Mobil: 0707 81 65 89

  Örjan Backlund
  Skadechef
  Mobil: 0706 18 92 90