• Ledning

  Andreas Johansson
  Kundtjänstchef
  Dir nr: 031-723 95 05 

  Anders Ritzler
  Försäljningschef & Partneransvarig
  Dir nr: 08-684 128 04
  Mobil: 0707-81 65 89

  Örjan Backlund
  Skadechef
  Mobil: 0706-18 92 90

  Therese Åsén 
  Projektledare Marknad
  Mobil:  0739-82 21 23