1. Hem
  2. Atlantica
  3. Båtförsäkring
  4. Mercury Båtförsäkring
  5. Förutsättningar för att teckna försäkringen

Förutsättningar för att teckna försäkringen

För att kunna teckna försäkringen krävs det att följande punkter uppfylls:

  • Utombordsmotorn och/eller drev skall vara märkta med Securmark
  • Båten skall vara låst och fastlåst
  • Utombordsmotor skall ha ett godkänt motorlås
  • Lägsta valbara självrisk är 5 000 kronor

För att Maskinskadeförsäkringen ska gälla måste motorn servas efter motorleverantörens rekommendation hos en auktoriserad Mercuryåterförsäljare samt att den registreras i Brunswicks garantiregister.