1. Hem
  2. Atlantica
  3. Båtförsäkring
  4. Mercury Märkesförsäkring
  5. Förutsättningar för att teckna försäkringen

Förutsättningar för att teckna försäkringen

För att kunna teckna försäkringen krävs det att följande punkter uppfylls:

  • Utombordsmotorn och/eller drev ska vara märkta med Securmark.
  • Båten ska vara låst och fastlåst.
  • Utombordsmotor ska ha ett godkänt motorlås.

För att Maskinskadeförsäkringen ska gälla måste motorn servas efter motorleverantörens rekommendation hos en auktoriserad Mercuryåterförsäljare. Den ska även registreras i Brunswicks garantiregister.

Lägsta valbara självrisk är 5 000 kronor.