16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  1. Hem
  2. Atlantica
  3. Båtförsäkring
  4. Mercury Båtförsäkring
  5. Förutsättningar för att teckna försäkringen

Förutsättningar för att teckna försäkringen

För att kunna teckna försäkringen krävs det att följande punkter uppfylls:

  • Utombordsmotorn och/eller drev skall vara märkta med Securmark
  • Båten skall vara låst och fastlåst
  • Utombordsmotor skall ha ett godkänt motorlås
  • Lägsta valbara självrisk är 5 000 kronor

För att Maskinskadeförsäkringen ska gälla måste motorn servas efter motorleverantörens rekommendation hos en auktoriserad Mercuryåterförsäljare samt att den registreras i Brunswicks garantiregister.