Vad blir min kostnad vid en skada?

Om du har en skada betalar du i regel alltid en självrisk. Hur stor självrisken är står på ditt försäkringsbrev eller på det bekräftelsebrev som skickas ut efter att skadan registrerats av oss. Det kan även tillkomma åldersavdrag och aktsamhetsavdrag.