Vad blir ersättningen om jag får en skada på min båt eller motor?

Försäkringen ersätter reparation eller återställande till det skick båten haft innan skadan. Skulle skadan var så stor att kostnaden överstiger värdet så ersätter vi efter aktuellt marknadsvärde, dock aldrig över ditt valda försäkringsvärde.