Jag har kört på grannbåten, hur går jag tillväga?

Lämna dina kontaktuppgifter till båtgrannen och anmäl skadan till oss. Fota gärna skadorna! Ägaren till grannbåten ska även anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Därefter sköts ärendet i regel mellan bolagen (även om detta är Atlantica). Anmäl din skada här eller kontakta oss på 0200-27 27 27.