Hur går jag tillväga vid en skada på min båt och motor?

Vid skada en skada är tillvägagångssättet enligt följande:

  • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan. Beskriv skadan tydligt. Bifoga gärna en bild.
  • Meddela varvet din självrisk och eventuellt avdrag. Kom ihåg att du är beställare av arbetet.
  • Betala varvet din kostnad som består av självrisk, eventuellt avdrag samt annat arbete som inte är hänförligt till försäkringsskadan.