Hur går jag tillväga om jag har fått min båt stulen?

Om du har fått du båt stulen går du tillväga enligt följande: 

  • Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.
  • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan.
  • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/försvunna lås.
  • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
  • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Atlantica.

Anmäl stölden av din båt här eller kontakta oss på 0200-27 27 27.