Vad täcker Maskinskadeförsäkringen?

Maskinskadeförsäkring (tidigare Exklusiv eller Exklusiv Motor) är en tilläggsförsäkring som går att teckna för motorer som inte är äldre än 10 år vid teckningstillfället.

Om du får en maskinskada är det viktigt att skadeorsaken fastställs, det är först då vi kan ta ställning huruvida skadan är ersättningsbar eller ej. Lämna din motor till en verkstad som är auktoriserad för ditt specifika motormärke. 

Tilläggsförsäkringen täcker skador på motor, backslag/drev, motorinstrument, elkomponenter och annan maskinell utrustning orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

Skadan får alltså inte bero exempelvis eftersatt service, normalt slitage, rost, korrosion eller andra orsaker som uppstår över längre tid.