1. Hem
  2. Atlantica
  3. Båtförsäkring
  4. Försäkringsinformation
  5. Vanliga frågor
  6. Båtförsäkring
  7. Vad gäller vid längre uppställning och vinterförvaring av min båt?

Vad gäller vid längre uppställning och vinterförvaring av min båt?

Om du ställer upp båten för vinterförvaring eller förvaring på permanent uppställningsplats bör du förvara motorn separat från båten samt att du tömmer båten på ej fastmonterad utrustning och personlig lösegendom. 

För motorer under 25 hk är det ett krav att motorn plockas av och förvaras i ett låst utrymme. Motorer på 25 hk eller mer får av praktiska skäl sitta kvar, men då måste motorkåpa och växelhus monteras av, om detta inte strider mot tillverkarens garantiåtagande. Har du inte möjlighet att göra detta själv kan du exempelvis be en verkstad att demontera växelhus/propeller/drev.

Motorn skall även vara fastlåst med ett godkänt motorlås. Motorer på 300 hk och uppåt får sitta kvar utan att ha motorlås. Förse motorn med ett överdrag/skyddshuva. 

Emellertid, om du förvarar hela båten inlåst i ett utrymme som bara du disponerar eller om båten lämnas för förvaring inomhus eller förvaring i ställage över marknivå hos marin verkstad gäller ej ovanstående krav.