Har du rätt försäkringsvärde på båten?

Vi rekommenderar att du årligen se över värdet på din båt och att du vid, förändring av båtens värde, meddelar oss det nya värdet. Båtens värde påverkar priset på din försäkring.

Om du exempelvis gör förändringar på båten, exempelvis installerar ny utrustning, kan båten öka i värde. Missar du att meddela oss det nya värdet är risken att båten är underförsäkrad.

Med åren brukar båtar även tappa i värde. Ändrar du då inte försäkringsvärdet till båtens aktuella marknadsvärde riskerar du att betala för mycket för försäkringen samt vad du kan få i ersättning vid en eventuell skada.

För att ta reda på försäkringsvärdet rekommenderar vi att du kontaktar din lokala båthandlare. Annonssidor kan också ge en föraning om värdet, men det är oftast inte lika tillförlitligt som när du frågar en båthandlare.