1. Hem
  2. Atlantica
  3. Skepparguiden
  4. Förarbevis för vattenskoter

Roliga att köra, effektiva transportmedel och attraktiva alternativ till båtar, men också enkla att transportera, sjösätta och förvara. Vattenskotrar har under de senaste åren har blivit alltmer populära. Dessutom har den tekniska utvecklingen gått snabbt, från de tidigaste modellerna som drevs med utombordare, via 2-taktare med vattenjet till 4-taktare och nu lanseras allt fler vattenskotrar med eldrift. De första vattenskotrarna var goda för cirka 100 hk, idag är det inte alls är ovanligt med motorstyrkor runt 300–400 hk och tävlingsmaskiner på 700 hk. 

Dagens vattenskotrar lockar till ett annat, mer lekfullt och riskbenäget beteende på sjön. De höga hastigheterna kan innebära risker och faror både för föraren och andra. Vissa nya vattenskoterförare har dessutom inte samma sjövana som fritidsbåtsägare traditionellt sett har. På platser där många människor vistas sommartid och behöver samsas om utrymmet, upplevs vattenskotrar som störande och ibland även som farliga.

vattenskoter_anna_1024x600.jpg

Krav på förarbevis för vattenskoter

Vad krävs för att få köra vattenskoter och behöver man ett körkort för vattenskoter? För att öka sjösäkerheten är det från den 1 maj 2021 obligatoriskt för vattenskoterförare att ha ett förarbevis för vattenskoter, eller så kallat vattenskoterkörkort.

De flesta skoterförare visar gott omdöme, respekterar sjöregler, tar ansvar och kör säkert, men inte alla. Antalet vattenskoterrelaterade olyckor och incidenter ökat de senaste åren. Av haverirapporter och utredningar från Transportstyrelsen framgår det att anledningen till olyckorna ofta har varit att föraren överskattat sin förmåga, kört för fort eller varit alkoholpåverkad. Andra olyckor har berott på att vattenskotrar kört in i varandra och att ett kast i en våg lett till personskador på förare eller passagerare.

Två utbildningsalternativ

Det finns två sätt att bli godkänd för att få ett förarbevis för vattenskoter utfärdat. Du som saknar tidigare nautisk kompetens kan gå en kurs hos någon av de utbildningsanordnare som är godkända av Transportstyrelsen. Idag finns det nära 40 utbildningssamordnare runt om i Sverige som får utfärda förarbevis för vattenskoter.

Den teoretiska delen av utbildningen kan ske på distans. Däremot gör du den praktiska delen av kursen på plats hos någon av utbildarna. Du som redan har någon av de godkända utbildningarna för fritidsbåtar, eller har vissa sjöbefälsbehörigheter, har rätt att köra vattenskoter under en övergångsperiod. Dessutom kan du även ansöka om att få det särskilda förarbeviset för vattenskoter utfärdat (utan att behöva gå utbildningen).

Läs mer om krav och övergångsperioder hos Transportstyrelsen.

Hur gammal måste man vara för att köra vattenskoter?

Sedan 2019 måste du vara 15 år för att få köra vattenskoter i Sverige. Under sommaren 2021 kom en ny lag som ger polisen rätt att på plats utförda böter till vattenskoterförare som kör så att det stör miljön och/eller andra människor. Böter ges även för vårdslös körning. Boten för detta är 1 500 kronor. Förarbeviset kan återkallas om innehavaren till exempel har gjort sig skyldig till sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört en vattenskoter i områden där det inte är tillåtet.

Roligare och säkrare vattenskoteråkning

Väljer du att gå en kurs får du, utöver förarbeviset, också grundläggande kunskaper i sjövett och sjösäkerhet. Kursen behandlar bland annat hur du som förare ska tänka kring ansvar och hänsyn, samt hur miljö och djurliv påverkas av vattenskoterkörning och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom ingår navigation, sjökortets uppbyggnad, symboler och förkortningar.

Under den praktiska delen får du exempelvis öva på manövrering, körteknik, våghantering, stoppsträckor, tilläggningar, hur du agerar i nödsituationer, hur du bäst bör klä dig och vilken utrustning du bör ha med dig. Syftet med kurserna är att skapa säkrare och tryggare vattenskoterförare. På köpet lär du dessutom få ett roligare sjöliv!

Försäkra din vattenskoter

Skapa minnen till sjöss utan oro. Välj rätt försäkringsskydd och få en ökad säkerhet på vattenskotern.

Se ditt bästa pris
16 feb 2022
"Porträttfoto
Anna Sandgren instruktör för vattenskoterkurser