Villkorsförändringar 2020-01-01

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste villkorsändringarna. Dessa börjar gälla för din försäkring från och med det datum som ditt avtal förnyas efter den 1 januari 2020. Inom parentes finner du det avsnitt i villkoren som ändrats eller där relevant text återfinns.

 

Förändring Båtvillkor 2020-01-01

 • Tilläggsförsäkring krävs från första dagen även privat. Helårsuthyrning, ej möjligt med korttid (C 1:3)
 • Om utombordsmotorn vinterförvaras inlåst gäller ingen självrisk vid stöldskada (F 2:4)
 • Om utombordsmotorn vinterförvaras på inhägnat område med aktiverat larm gäller ordinarie självrisk. Om växelhuset är demonterat och förvarat inlåst på annan plats gäller ingen självrisk vid stöldskada (F 2:4)
 • Om utombordsmotorn vinterförvaras utomhus på land 15 september – 15 april gäller grundsjälvrisk samt 15 % av det totala marknadsvärdet på det som tillgripits. Om växelhuset är demonterat och förvaras inlåst på annan plats gäller endast ordinarie självrisk (F 2:4)

 

Förändring Vattenskoter

 • Nytt separat villkor för Vattenskoter – 2020-01-01 Vattenskoter
 • Uthyrning är inte tillåtet, inte ens privat (C)
 • Möjlighet att teckna endast Ansvarsförsäkring (C1:4)
 • Atlantica Assistans ingår (F5)
 • Tilläggsförsäkring Maskinskada går att teckna och gäller för serietillverkad vattenskoter som är högst fem år gammal räknat från garantiregistreringsdatum och som körts högst 500 timmar. Självrisken är samma som för sjöskada, dock max 10.000kr (H2)
 • Tilläggsförsäkring Allrisk går att teckna (H1)
 • Krav på Securmark stöldskyddsmärkning är borttaget