1. Hem
  2. Atlantica
  3. Vattenskoter­försäkring
  4. Det här ingår i din försäkring för vattenskoter

Det här ingår i din försäkring för vattenskoter

   Helförsäkring

Ansvarsförsäkring

Ansvar skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav.

Brand

Du får ersättning för skador som uppstått vid exempelvis brand, explosion och blixtnedslag

Stöld & Skadegörelse

Du får ersättning för stulna objekt samt skador som uppstått i samband med stöld och skadegörelse.

Glasskada

Du får ersättning för skador som uppstått på glas. Exempelvis vindruta, glasdörr och jagarskärm.

Sjöskada

Du får ersättning för skador som uppstått vid exempelvis en grundstötning.

Rättsskydd

Gäller om du som privatperson hamnar i en rättstvist, i egenskap av ägare, förare eller användare av den försäkrade båten. Tvisten ska kunna prövas av dispaschör eller allmän domstol. Du kan få rättsskydd om försäkringen gällde när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffade.

Uppläggnings-, sjösättnings- och transportskada

Du får ersättning för skador som uppstått vid uppläggning, sjösättning och transport av din båt.

Lösöre

Lösöre (personlig egendom) ersätts med upp till 25 000 kronor.