Klassificerade och kvalitetssäkrade

Sverige är ett land som är känt för sina många vackra naturhamnar - så varför behöver vi gästhamnar? Ja, det är sant att vissa båtägare trivs bäst att ligga i en naturhamn samtidigt som andra alltid föredrar gästhamnen. Det handlar om tycke och smak, om vilken service och bekvämlighet man vill ha och för barnfamiljerna om att barnen trivs där det finns någonting att göra.

Ligger man ute länge är det skönt att kunna passa in några dygn i gästhamn så att man kan fylla på förråden och klara av nödvändiga reparationer. Duschar, toaletter, landström, soptömning och toatömning är det också skönt att ha tillgång till. Många ligger några dagar och varvar med att spela ett par rundor golf.

Skillnaderna mellan de olika delarna av kusten är stora. Under högsäsong räcker väst- och sydkustens naturhamnar inte till på långa vägar när norska, tyska, danska och holländska båtturister kommer hit. På ostkusten är tillgången till naturhamnar mycket bättre.

Svenska båtar svarar naturligt nog för nära 60% av antalet båtnätter per år, därefter kommer norska, tyska och danska besökare. Siffrorna skiftar från år till år men andelen norska båtar har fortsatt att växa och det påverkar särskilt Bohuslän som norrmännen gärna betraktar som sin egen södra skärgård.

Vad är en gästhamn

För att kallas gästhamn måste man kunna erbjuda minst tio båtplatser. Platserna ska vara markerade som gästplatser eller vara tillfälligt lediga för besökande. En gästhamn måste uppfylla ett antal krav som ligger till grund för klassificeringen. Den hamn som har rätt till tre stjärnor motsvarar kraven för en gästhamn med normal standard. Man uppfyller då kraven för Blå Flagg, men långtifrån alla väljer att ta kostnaden för att visa flaggan.

Gästhamnar drivs av kommuner, båtklubbar och företag. Utländska besökare uppskattar ofta att kunna ligga i en hamn som drivs av en klubb och på så sätt få kontakt med svenska båtmänniskor.

Gästhamnar finns kusten runt, men också i våra stora insjöar och nio kanaler.

Antalet gästhamnar kommer troligen inte att öka så mycket, men vissa hamnar växer kraftigt. Båtfolkets krav ökar och allt fler gästhamnar kommer att bredda sin service för att ge kunderna vad de vill ha.

Klassificeringen berättar vad du kan vänta dig i hamnen

Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) har infört ett system med klassificering där fem stjärnor betyder att hamnen uppfyller alla krav som ställs på säkerhet, miljö, sanitära installationer, närhet till kommunikationer, slip, verkstäder och annat.

Klassificeringen utförs av gästhamnen enligt ett omfattande poängberäknat formulär som RGS och Gästhamnsguiden tillhandahåller. I formuläret lämnas uppgifter gällande huvudområdena Säkerhet, Miljö, Sanitära anläggningar och Övrigt på sammanlagt 131 olika kvalitetskriterier. Uppgifterna går in till RGS för granskning och läggs sen ut på

Gästhamnsguidens hemsida. När RGS senare besöker hamnen kontrolleras att de lämnade uppgifterna stämmer. Priserna varierar naturligtvis efter vad hamnen har att erbjuda, spännvidden är från hundra till tre hundra kronor per dygn.

Jämfört med många andra europeiska länder är detta rätt billigt.

Boka gästhamnsplats i förväg

Ett bra hjälpmedel är Gästhamnsguiden som är utlagd på nätet (www.gasthamnsguiden.se) och som ger besked om vad gästhamnen har att erbjuda, vad det kostar och hur man kan boka. Under högsäsong är beläggningen hög och då gäller det att förhandsboka plats till exempel via www.dockspot.com. Allt flera båtägare har en dator ombord och då är det enkelt att boka över nätet. Annars gör mobilen jobbet.

Siffror om gästhamnar

Siffror från 2016

  • Ca 1,3 miljoner personer bodde i Riksföreningens Gästhamnar Sveriges olika gästhamnar
  • Antalet båtar var 499 569 st
  • Antal nätter var 1 298 878 st

Källa: Sweboat - Fakta om båtlivet i Sverige 2018

Båtförsäkring

En båtförsäkring som ger ett heltäckande skydd för din båt!

Räkna här