There is a license error on this site:
Multi site limit 5 has been reached
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Upphovsrätt - Atlantica Båtförsäkring

Upphovsrätt

Denna webbplats inklusive innehåll, urval och ordning av innehållet ägs till fullo av Moderna Försäkringar. Vi förbehåller oss alla rättigheter till materialet. Allt material som Moderna Försäkringar har lagt ut på denna webbplats skyddas av immaterialrättslig lagstiftning.

Med undantag för vad som nämns i nästa stycke är det förbjudet att – utan Moderna Försäkringars skriftliga samtycke - kopiera, översätta, bearbeta, ändra, distribuera eller lagra hela eller delar av innehållet på webbplatsen – oavsett med vilken teknik det sker.

Det är tillåtet att lagra eller kopiera begränsade delar av denna webbplats för icke-kommersiellt bruk. Det är tillåtet att använda mindre utdrag från webbplatsen för att länka till denna webbplats direkt eller via söktjänst på Internet, dock endast i den omfattning som anses nödvändigt.

Moderna Försäkringar ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör det. Moderna Försäkringar kan komma att vidta rättsliga åtgärder vid otillåten användning.