25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

 • Skadeavdelningen

  Örjan Backlund
  Skadechef
  Mobil: 0706-18 92 90

  Stockholm

  Mathias Andersson
  Skador
  Dir nr: 08-684 128 08

  Tobias Ingberg
  Skador
  Dir nr: 08-684 128 14

  Göteborg

  Henrich Johansson
  Skador
  Dir nr: 031-723 95 66
  Mobil: 0707-64 82 07

  Mariela Bene
  Skador
  Dir nr: 031-723 94 13
  Mobil: 0705-92 68 02

  Thomas Jansson
  Skador
  Dir nr: 031-723 95 07
  Mobil: 0709-42 94 27

  Olof Karlsson
  Skador
  Dir nr: 031-723 94 11
  Mobil: 0707-44 72 22