• Kundtjänst

  Andreas Johansson
  Kundtjänstchef
  Dir nr: 031-723 95 05

  Ann Larsson
  Kundtjänst

  Ann Oresten
  Kundtjänst
  Dir nr: 031-723 95 70 

  Anette Svanström
  Kundtjänst
  Dir nr: 031-723 95 71

  Carl Gunnarsson
  Kundtjänst
  Dir nr: 031-723 95 25

  Stefan Karlson
  Kundtjänst
  Dir nr: 031-723 95 03

  Åsa Pileholm
  Kundtjänst
  Dir nr: 031-723 94 56