1. Hem
  2. Atlantica
  3. Helförsäkring Båt på land
  4. Det här ingår i din båtförsäkring

Det här ingår i din båtförsäkring

   Helförsäkring

Ansvarsförsäkring

Ansvar skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav

Brand

Du får ersättning för skador som uppstått vid exempelvis brand, explosion och blixtnedslag

Stöld & Skadegörelse

Du får ersättning för stulna objekt samt skador som uppstått i samband med stöld och skadegörelse

Glasskada

Du får ersättning för skador som uppstått på glas, exempelvis vindruta, glasdörr och jagarskärm

Rättsskydd

Gäller om du som privatperson hamnar i en rättstvist, i egenskap av ägare, förare eller användare av den försäkrade båten. Tvisten ska kunna prövas av dispaschör eller allmän domstol. Du kan få rättsskydd om försäkringen gällde när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för tvisten inträffade.

Uppläggnings- och transportskada

Du får ersättning för skador som uppstått vid uppläggning och transport av din båt

Lösöre

Lösöre (personlig egendom) ersätts med upp till 25 000 kronor.