1. Hem
  2. Atlantica
  3. Båtförsäkring
  4. Yamaha Båtförsäkring
  5. Förutsättningar för att teckna försäkringen

Förutsättningar för att teckna försäkringen

  • Motorn måste vara garantiregistrerad av en auktoriserad Yamahaåterförsäljare
  • Motorn skall vara märkt med Securmark
  • Båten skall vara låst och fastlåst
  • Utombordsmotor skall ha ett godkänt motorlås
  • Utombordaren skall förses med godkänd startspärr
  • Lägsta valbara självrisk är 5 000 kronor