Måste jag ha en båtförsäkring?

Som båtägare har du ingen skyldighet att försäkra din båt. Men en oförsäkrad båt kan stå dig dyrt. Vi rekommenderar vi att du har en ansvarsförsäkring för din båt. Ansvarsförsäkringen skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav från tredje man. Exempelvis om du kör in i en annan båt och den skadas vid kollisionen. Ansvarsförsäkringen ersätter dock inte skador på din båt, utan då behöver du en helförsäkring. Utöver det kräver båtklubbar oftast en ansvarsförsäkring för att du ska kunna förvara din båt hos dem.

Här kan du se fler frågor och svar.