Jolle

Jolle med värde över 20 000 kronor kan tilläggsförsäkras i Atlanticas båtförsäkring!

Jolleförsäkringens omfattning

Jolle utan eller med motor under 20 hk och med ett värde på upp till 20 000 kronor ingår i helförsäkringen för segel- eller inombordsmotorbåt.

Jolle med högre värde kan tilläggsförsäkras mot ett premietillägg och självrisken är normalt 1 000 kronor.

Förutsättningar för jolleförsäkringen

För att försäkringen ska gälla för jolle måste du berätta om den vid tecknandet av din båtförsäkring.

Begär offert