16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  1. Hem
  2. Atlantica
  3. Båtförsäkring
  4. Honda Båtförsäkring
  5. Förutsättningar för att teckna försäkringen

Förutsättningar för att teckna försäkringen

För att kunna teckna försäkringen krävs det att följande punkter uppfylls:

  • Motorn måste vara garantiregistrerad av en auktoriserad Hondaåterförsäljare
  • Motorn skall vara märkt med Securmark
  • Båten skall vara låst och fastlåst
  • Motorn skall ha ett godkänt motorlås
  • Lägsta valbara självrisk är 5 000 kronor