Vad händer efter att jag har gjort min anmälan?

Skadan registreras hos oss och därefter skickar vi ut en bekräftelse för kännedom hur du ska gå tillväga i ärendet.