25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

  • Min segelbåt har skadats i hårt väder, täcker min försäkring skador på mast, segel och rigg?

    Ja, försäkringen ersätter skador på mast, segel och rigg. Försäkringen ersätter skador på mast och rigg med maximalt 50 % av båtens marknadsvärde.