• Min segelbåt har skadats i hårt väder, täcker min försäkring skador på mast, segel och rigg?

    Ja, försäkringen ersätter skador på mast, segel och rigg. Försäkringen ersätter skador på mast och rigg med maximalt 50 % av båtens marknadsvärde.