Hur värderar ni min båt, motor och utrustning?

Som grund för beräkning av din ersättning ligger båtens marknadsvärde, det vill säga anskaffningskostnaden för motsvarande båt med hänsyn tagen till ålder och skick, omedelbart före skadan. Detsamma gäller även båtens utrustning.

I de fall där marknadsvärde ej går att fastställa tillämpas en ersättningstabell för beräkning av ersättning. 

Du kan läsa mer om värdering av båt och utrustning i vårt villkor.