• Hur går jag tillväga om jag har fått stöldskada/skadegörelse på din båt och/eller motor?

  Vid en stöldskada/skadegörelse på din båt och/eller motor går tillväga enligt följande: 

  • Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.
  • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan.
  • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/försvunna lås.
  • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
  • Lämna båten till reparatör/varv, be om kostnadsförslag, meddela ditt skadenummer, självrisk och eventuella avdrag. Be varvet räkna ut din andel av kostnaden.
  • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Atlantica.
  • Betala självrisken samt eventuellt avdrag till varvet.

  Anmäl din stöldskada/skadegörelse här eller kontakta oss på 0200-27 27 27.