Kan någon annan betala min försäkring via autogiro?

Ja. Du anmäler enklast  betalning av någon annans försäkring i din internetbank. Ange den försäkringstagarens personnummer eller försäkringsnummer.

Om det är en person som är annan betalare kommer denna att få hem ett dragningsbesked för försäkringen.