25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

  • Kan någon annan betala min försäkring via autogiro?

    Ja. Du anmäler enklast  betalning av någon annans försäkring i din internetbank. Ange den försäkringstagarens personnummer eller försäkringsnummer.

    Om det är en person som är annan betalare kommer denna att få hem ett dragningsbesked för försäkringen.