25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

  • Hur mycket kommer dras ifrån mitt konto?

    Den 20:e skickas det ett dragningsbesked till dig och där framkommer det hur mycket som planeras att dras. Ibland blir första dragningen större än vanligt då försäkringarna normalt sett betalas förskottsvis.