Hur mycket kommer dras ifrån mitt konto?

Den 20:e skickas det ett dragningsbesked till dig och där framkommer det hur mycket som planeras att dras. Ibland blir första dragningen större än vanligt då försäkringarna normalt sett betalas förskottsvis.