25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

  • Var gäller min båtförsäkring?

    Din båtförsäkring gäller i: Sverige, Finland, Danmark, Norges fastland och respektive länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav, Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindesnes.

    Vill du åka utanför försäkringens giltighetsområde kan du teckna våra tilläggsförsäkringar Nordsjön eller Europa