Var gäller min båtförsäkring?

Din båtförsäkring gäller i: Sverige, Finland, Danmark, Norges fastland och respektive länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav, Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindesnes.

Vill du åka utanför försäkringens giltighetsområde kan du teckna våra tilläggsförsäkringar Nordsjön eller Europa