Kan jag försäkra båttrailern i min båtförsäkring?

Ja, du kan försäkra din båttrailer eller båtvagn i din båtförsäkring. Trailerförsäkringen en tilläggsförsäkring som omfattar brand, stöld och vagnskada. Du kan läsa mer om trailerförsäkringen här.