Kan jag försäkra båten i mitt företag?

Ja, du kan försäkra och använda båten i ditt företag. Vi försäkrar vanligtvis fritidsbåtar som används yrkesmässigt, exempelvis fiskeguider, charter och taxibåtar. Däremot försäkrar vi inte kommersiella fartyg, såsom containerbåtar.

Ska du använda båten kommersiellt och köra passagerare behöver du också en Passageraransvarsförsäkring.