Har jag en skyldighet att försäkra min båt?

Nej, du har ingen skyldighet som båtägare att försäkra din båt. Däremot rekommenderar vi att du försäkrar din båt med åtminstone en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav från tredje man. Exempelvis om du kör in i annan båt och den skadas vid kollisionen. Ansvarsförsäkringen ersätter dock inte skador på din båt, utan då behöver du en helförsäkring. Utöver det kräver båtklubbar oftast en ansvarsförsäkring för att du ska kunna förvara din båt på klubben.