Får jag låna ut min båt?

Din båtförsäkring gäller även för personer som har fått tillstånd av dig att bruka din båt.