Får jag delta i kappsegling med min båt?

Ja, men du måste meddela oss att du avser att kappsegla med din båt. Kontakta vår kundtjänst på 0200-27 27 27.