25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer

  • Får jag delta i kappsegling med min båt?

    Ja, men du måste meddela oss att du avser att kappsegla med din båt. Kontakta vår kundtjänst på 0200-27 27 27.