Vinterförvaring av båten på trailer

Om båten ska vinterförvaras på trailer måste trailern vara godkänd för dess tyngd. Detta framgår av trailerns registreringsbevis. Stöttor och stödhjul får inte punktbelasta skrovet och surrningen måste ske med stor omsorg.

Reglerna för framförande av trailer finns att läsa på Trafikverkets hemsida som du bör gå in på för att friska upp minnet. Se särskilt under rubriken Trailerlast.

Vanliga fel är att man glömmer att kontrollera att båten är ordentligt fastsatt på trailern och att handsken sitter fast på dragkroken. Lampa och flagga för varningsmarkering ska ingå i utrustningen och användas vid behov.

När båten förvaras på trailern är det lämpligt att palla upp den på bockar för att undvika ovala däck. Det gör den dessutom mera svårstulen. För trailern kan särskild brand- och stöldförsäkring tecknas som tillägg.