Inför vintern

Hösten är här och det är dags att förbereda för att ta upp båten. Att förvara båten på land ger, om man gör det på ett riktigt sätt, skydd mot skador som is och hårda vindar kan orsaka.

Inför vinterförvaringen av båten

På sydligare breddgrader är vinterförvaring av naturliga orsaker ett okänt begrepp. Det är förstås bekvämt, men knappast odelat positivt. Tack vare att vi här i Norden oftast tar upp våra båtar till hösten är de generellt sett i mycket bättre skick än båtar som ligger i året om.

Det förutsätter naturligtvis att du ger båten lite uppmärksamhet i samband med vinterförvaringen.

Läs mer om de individuella delarna av höst- och vinterbestyren under de övriga rubrikerna.

Checklista inför vintern

Nedan har vi gjort en kort checklista inför vinterförvaringen. Du kan också ladda ner vår checklista här!

Boka kranlyft

Beroende på var du bor i landet kan det vara bra att boka ett eventuellt kranlyft i god tid. Det blir snabbt köbildning på upptagningsplatserna i samband med de första frostnätterna.

Pallning av båt

Glöm inte att förbereda pallningen av båten. Det är viktigt att båten står säkert på stabila bockar och att vikten är jämnt fördelad.

Läs mer om Pallning av båt.

Förebygga båt- och motorstöld

Båt- och motortjuvarna är aktiva under perioden för båtupptagning.

Läs mer om vilka stöldförebyggande åtgärder du kan göra för din båt och motor.

Förvaring av båt på trailer

Även om du har en mindre båt som förvaras på trailer måste du se till att vikten är jämnt fördelad. Ingen för stor andel av båtens vikt får vila på en enskild punkt, eftersom det kan skada både båt och trailer.

För att minimera belastningen på trailern kan det vara bra att palla upp även den. Det är även ett enkelt stöldskydd som åtminstone gör det lite svårare för eventuella tjuvar.

Glöm inte heller att låsa trailern med ett godkänt lås.

Du kan läsa mer om förvaring av båt på trailer.

Utvändig genomgång av båten

Gå igenom båtens skrov och däck för att försäkra dig om att det är i god kondition. Laga eventuella skador redan på hösten.

Finputsande och vaxning kan hellre vänta till våren, men en grovrengöring av skrovet med t.ex. högtryckstvätt eller starka rengöringsmedel är viktig för att få bort alger, snäckor och annat som kan orsaka permanent missfärgning eller andra skador på gelcoaten.

Alla båtar som ligger ute måste täckas in på ett sätt så att ingen fukt kan ta sig förbi, men utan att presenningen blir ett vindfång. Det är också viktigt att ha lutning på presenningen så att den inte kan tyngas ner och gå sönder av stora mängder snö eller regnvatten.

Invändig genomgång av båten

Städningen invändigt kan du naturligtvis också spara till våren för att sprida ut "fixarglädjen" över året. Det som du däremot måste göra om båten ska ligga ute under vintern är att fryskonservera toalett, vattenpump och varmvattenberedare (septiktanken bör vara tom innan båten tas ur vattnet). Se också till att alla kranar och slangar är tomma inför vintern.

Rensa kylen och andra förvaringsutrymmen från mat som kan ruttna och/eller locka till sig ohyra.

Försäkra dig om att hela interiören och i synnerhet textilmaterialen är fria från fukt. Mögel bildas snabbt om båten förvaras utomhus, så dynor och annan textil är bättre att förvara hemma.

El

Kontrollera båtens batteri(er) och ta med dem hem för underhållsladdning. Döda batterier är annars en av de vanligaste orsakerna till att båten inte vill starta till våren.

Motor

Motorn är ett helt kapitel för sig. Vad som behöver göras inför vintern beror i stor utsträckning på vilken typ av motor det handlar om. Här är även stöldskydd en viktig faktor i samband med vinterförvaringen.

Utombordare på under 25 hk bör av stöld- och försäkringsskäl lyftas av och låsas in. Större utombordare får av praktiska skäl sitta kvar, men måste vara fastlåsta med ett godkänt motorlås.

Vare sig utom- eller inombordsmotorer ska förvaras med sjövatten i kylsystemet. En utombordare kan man skölja ur genom att köras med vattenmunstycke anslutet till en trädgårdsslang. Inombordare ska även konserveras med glykol.

Vad gäller övrig service av motorn, som byte av olja, impeller, bränslefilter etc, gäller varierande rutiner. Konsultera motorns instruktionsbok och anlita hjälp om du är osäker.

Läs mer under Motor & Drev.