Bakgrund & Historia

Atlanticas affärsidé

Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar för såväl befintliga som framtidens båt- ägare. Detta uppnår vi genom att överträffa våra kunders och samarbetspartners förväntningar på service, kvalitet och kunskap om branschen.

Affärsinriktning

Atlantica erbjuder skötsamma båtägare rådgivning och försäkringsskydd från medarbetare med egen erfarenhet av båtar och båtliv. Verksamheten skall kännetecknas av en hög servicenivå i alla led. Korrekt, snabb och smidig skadereglering är den enskilt viktigaste konkurrensfördelen. Genom en innovativ och omfattande skadeförebyggande verksamhet skapar vi mervärde för kunden och ett gott renommé för Atlantica samtidigt som skadekostnaderna kan hållas nere. Samarbetet med olika professionella partners i fritidsbåtsbranschen som exempelvis marinor, varv/ reparatörer och marina återförsäljare spelar en central roll både i försäljningsarbetet och skadeverksamheten. De rekommendationer och positiva omdömen dessa aktörer lämnar till båtägarna är grundläggande för vår ställning på marknaden. Kommunikationen med kunderna är ett prioriterat område för att stärka lojaliteten till Atlantica. Genom tydlighet och överskådlighet i all kommunikation stärks kundernas upplevelse av vår kompetens. Atlantica skall erbjuda kvalificerade tjänster inom hela båtförsäkringsområdet i form av rådgivning och service till de båtägare som prioriterar hög kvalitet.

Atlanticas filosofi

Vi har lagt ner mycket arbete på att beskriva våra villkor på ett enkelt och lättfattligt sätt. Dels för att du som försäkringstagare inte skall snubbla i några fällor, dels i förebyggande syfte så att du verkligen vet vad som gäller. Allt för att försäkra dig om en lugn och skön båtsäsong.

Har du några frågor eller råkar ut för en oförutsedd händelse – Ring oss!

Vi är till för dig och finns alltid till hands.

Läsbart försäkringsvillkor

Vår ambition är att vid all skadereglering ha en hög service genom att så snabbt som möjligt hjälpa dig att lösa dina problem. Våra villkor har byggts upp så att det "finstilta" skall framgå tydligt!

Bonus och rabatter

Vi anser att du som är aktsam och förutseende skall belönas och lämnar därför:

  • Rabatt för vissa båttyper om, av oss godkända, åtgärder vidtagits i skadeförebyggande syfte
  • Rabatt om du väljer högre självrisker
Lojalitetsprogram

Vid ett års skadefrihet får du en rabatt på 10 % av premien. Har du varit skadefri de tre senaste åren får du behålla skadefrihetsrabatten även om en skada inträffar. Om du varit skadefri de senaste fem åren slipper du betala hälften av självrisken om du råkar ut för en skada. Om dina senaste tio år är skadefria slipper du hela 75 % av självrisken om olyckan skulle vara framme. Dessutom kan du behålla dina skadefria år när du byter båt.

En förutsättning för reduktioner av självrisken är att skadekostnaden överstiger din ordinarie självrisk.

Historia

Atlantica Båtförsäkring grundades 1916 av Gunnar Carlsson, ägare till rederiet Transatlantic. Bolaget fick sitt säte i Göteborg och verksamheten bestod inledningsvis av försäkring av fartyg och transportförsäkring för gods till sjöss. 1936 tog den legendariske Hugo Röhss över som VD och med honom vid rodret utvecklades bolaget snabbt.

Framgången byggde på Atlanticas personliga kontakter med båtvarv och hamnar. Dir. Röhss var >>tjenis med alla<< inom segling och sjöfart på västkusten. Han kände till varenda vik, varenda brygga. Hans kunder fick företräde om de fick problem med båten.

Efterhand som Atlanticas kundtillströmning växte, knöts allt fler personliga band med folk som arbetade på varv och i hamnar runt om i hela Sverige. På det viset visste skadereglerarna på Atlantica exakt var en viss båtskada kunde åtgärdas så bra och snabbt som möjligt.

Denna handlingsförmåga gillade förstås Atlanticas kunder, vilket gjorde att Atlantica växte ytterligare i popularitet och storlek. Atlantica är idag, till omsättningen, Sveriges största båtförsäkringsbolag.

Försprånget mot konkurrenterna bygger på Atlanticas suveräna kunskaper om våra farvatten, olika båtmodeller, reparatörer och varv. Försäkringstagaren får en båtkunnig skadereglerare som själv förstår hur bråttom det är när en båtskada har inträffat. På så vis lever traditionen vidare i ett bolag som har koncentrerat sig på enbart båtförsäkringar i 100 år.

Fördjupad historia

Läs mer om Atlanticas bakgrund och historia!