Atlanticas affärsidé

Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar för såväl befintliga som framtidens båtägare. Detta uppnår vi genom att överträffa våra kunders och samarbetspartners förväntningar på service, kvalitet och kunskap om branschen.

Affärsinriktning

Atlantica erbjuder skötsamma båtägare rådgivning och försäkringsskydd från medarbetare med egen erfarenhet av båtar och båtliv. Verksamheten skall kännetecknas av en hög servicenivå i alla led. Korrekt, snabb och smidig skadereglering är den enskilt viktigaste konkurrensfördelen. Genom en innovativ och omfattande skadeförebyggande verksamhet skapar vi mervärde för kunden och ett gott renommé för Atlantica samtidigt som skadekostnaderna kan hållas nere. Samarbetet med olika professionella partners i fritidsbåtsbranschen som exempelvis marinor, varv/reparatörer och marina återförsäljare spelar en central roll både i försäljningsarbetet och skadeverksamheten. De rekommendationer och positiva omdömen dessa aktörer lämnar till båtägarna är grundläggande för vår ställning på marknaden. Kommunikationen med kunderna är ett prioriterat område för att stärka lojaliteten till Atlantica. Genom tydlighet och överskådlighet i all kommunikation stärks kundernas upplevelse av vår kompetens. Atlantica skall erbjuda kvalificerade tjänster inom hela båtförsäkringsområdet i form av rådgivning och service till de båtägare som prioriterar hög kvalitet.

Atlanticas filosofi

Vi har lagt ner mycket arbete på att beskriva våra villkor på ett enkelt och lättfattligt sätt. Dels för att du som försäkringstagare inte skall snubbla i några fällor, dels i förebyggande syfte så att du verkligen vet vad som gäller. Allt för att försäkra dig om en lugn och skön båtsäsong.

Har du några frågor eller råkar ut för en oförutsedd händelse – kontakta oss!

Vi är till för dig och finns alltid till hands!