• Svensk Försäkrings Nämnder

  Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.

  Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.

  Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

  För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnden prövar se deras hemsida.

  08-522 787 20

  Svensk Försäkrings Nämnder
  Box 24067
  104 50 Stockholm
  info@forsakringsnamnder.se

  www.forsakringsnamnder.se.