• Konsumenternas Försäkringsbyrå

  Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

  Kontakt

  Öppettider vardagar 9-12
  0200-22 58 00

  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm
  konsumenternas.se