• Allmänna reklamationsnämnden

  Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2000 kr. Moderna garanterar att medverka vid prövningen och sedan följa ARNs beslut.

  Kontakt

  08-508 860 00

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174, 101 23 Stockholm
  arn@arn.se

  www.arn.se