• Vinterförvaring

    Vinterförvaring av båt eller motor hos en auktoriserad Yamahaåterförsäljare/verkstad ger dig 5 % premierabatt