• Vinterförvaring

    Vinterförvaring av båt eller motor hos en auktoriserad Hondaåterförsäljare/verkstad ger dig 5 % premierabatt