Här beskriver vi hur du gör om du råkat ut för en skada

Stöldskada/skadegörelse

Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.

 • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan.
 • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/försvunna lås.
 • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
 • Lämna båten till reparatör/varv, be om kostnadsförslag och meddela ditt skadenummer, självrisk och ev åldersavdrag. Be varvet räkna ut din andel av kostnaden.
 • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Atlantica.
 • Betala självrisken samt eventuellt åldersavdrag till varvet.

Stöld av hel båt

 • Ring polisen och anmäl. Var noga med att uppge skrovnummer, motornummer och vad som stulits eller skadats.
 • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan.
 • Bifoga polisanmälan, inköpshandlingar i original (eller annat som styrker ägandet), alla nycklar till uppbrutna/försvunna lås.
 • Sammanställ ett ersättningsanspråk innehållande artikel, typbeteckning, nypris, inköpsår/ålder och numrera inköpshandling enligt listan på ersättningsanspråk.
 • Uppge alltid skadenumret i all korrespondens med Atlantica.

Annan skada

 • Meddela Atlantica/skicka din skadeanmälan. Beskriv skadan tydligt. Bifoga gärna en bild.
 • Meddela varvet din självrisk och eventuellt åldersavdrag. Kom ihåg att du är beställare av arbetet.
 • Betala varvet din kostnad som består av självrisk, eventuellt åldersavdrag samt eventuellt annat arbete som inte är hänförligt till försäkringsskadan.