Skadeanmälan per post

Integritetspolicy

Här anmäler du en skada på din båt, motor eller annan skada! 

Blankett

Här kan du ladda ner en Skadeanmälansblankett.

Anmäl din skada

  1. Fyll i skadeanmälansblanketten
  2. Skriv ut blanketten
  3. Skicka blanketten till Atlantica Båtförsäkring, se adress nedan
  4. Din skadehandläggare kontaktar dig för vidare reglering, så fort som möjligt

Adress till Atlantica Båtskador

Atlantica Båtförsäkring
FE 390
106 56 Stockholm

Behöver du prata med oss angående din skada kan du ringa oss på 0200-27 27 27.

Anmäl båtskada online

Här kan du anmäla din skada online!